6937152299 Σάββα Παυλίδη 62, Ρόδος cerrdim@gmail.com